Táto amatérska meteorologická stanica je určená pre meranie základných meteorologických veličín. Nezaoberá sa priamo predpoveďou počasia, ale iba záznamom meteorologických veličín, ich archiváciou a vyhodnotením. Nachádza sa v obci Vyšná Sitnica s nadmorskou výškou 195 m.n.m.

Stanica bola spustená začiatkom júla 2013.


Zväčšiť mapu

Meriame a zaznamenávame tieto meteorologické údaje:

1) teplotu vzduchu - v cca 2 metroch nad zemou
2) vlhkosť vzduchu (relatívnu)
3) rosný bod
4) atmosférický tlak - prepočítaný na úroveň hladiny mora

V budúcnosti plánujeme rozšíriť o meranie ďalších dvoch základných meteo. veličín:

1) smer a rýchlosť vetra
2) zrážky

a ďalších doplňujúcich veličín ako je svit, UV index, radiácia (predovšetkým gama žiarenie).

Namerané dáta sa ukladajú do databázy na lokálnom serveri a následne sa tvoria grafy, ktoré zobrazujú priebeh danej veličiny za posledných 24 hodín, týždeň, mesiac a rok. Aktuálne dáta spolu s grafmi sú vysielané na server tohto webu.

Meranie teploty a vlhkosti je realizované elektronickým snímačom SHT25, ktorý je umiestnený v radiačnom kryte na obrázku dole. Tento kryt chráni snímač pred priamym slnečným žiarením a takisto zabezpečuje odvetrávanie priestoru v ktorom sa snímač nachádza. Z nameranej hodnoty teploty a vlhkosti sa ešte vypočítava rosný bod. Rosný bod alebo teplota rosného bodu je teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami (relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne 100%).

meteo foto

Radiačný kryt so snímačmi a Bluetooth anténou


Meranie atmosférického tlaku sa vykonáva snímačom HP206C. Pomocou neho sa získava informácia o hodnote absolútneho tlaku vzduchu, ktorá sa prepočítava na úroveň našej nadmorskej výšky.


Webdesign by Luboss17 & Weather by You - 2013