A. dni so silným mrazom - s minimom teploty vzduchu ≤ -10,0 °C
Rok jan. feb. dec. spolu
2014 0 [1-4] 3 [0-4] 2 [1-2] 5
2015 2 [1-4] 2 [0-2] 2 [1-3] 6
2016 7 [5-16] 0 [0] 6 [10] 13
2017 21 [16-24] 0 [1-4] 0 [0] 21
[] - údaj podľa mesačnej správy z agrometeorológie SHMÚ (pre východné Slovensko): http://www.shmu.sk/sk/?page=1614


B. minimálne namerané teploty
31. dec. 2014 -11.5 °C
31. dec. 2015 -12.8 °C
4. jan. 2016 -10.3 °C
7. jan. 2017 -12.7 °C


C. tropické dni - s maximom teploty vzduchu ≥ 30,0 °C
Rok máj jún júl aug. sept. spolu
2014 1 [0] 3 [2] 10 [8] 3 [4] 0 [0] 17 [14]
2015 0 [0] 2 [2] 14 [13] 20 [18] 4 [4] 40 [37]
2016 0 [0] 6 [7] 10 [12] 2 [3] 4 [4] 22 [26]
2017 0 [0] 2 [1] 4 [3] 6* [12] 0 [0] 12 [16]
* - v danom období boli z technických príčín výpadky merania
[] - údaj podľa SHMÚ (pre stanicu Stropkov-Tisinec 218 m.n.m.): http://www.shmu.sk/sk/?page=1613


D. maximálne namerané teploty
2. aug. 2014 36.6 °C [33.2 °C]
9. aug. 2015 39.6 °C [36.9 °C]
24. jún 2016 37.3 °C [35.2 °C]
1. aug. 2017 34.9 °C [33.9 °C]
[] - údaj podľa SHMÚ (pre stanicu Stropkov-Tisinec 218 m.n.m.): http://www.shmu.sk/sk/?page=1613


Webdesign by Luboss17 & Weather by You - 2013